logo
logo

Στοιχεία Επικοινωνίας

Awesome Image Awesome Image

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.aida.com.gr, στο εξής αναφερόμενη ως «ιστότοπος», «εμείς», «μας», «εμάς», έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρόντα Ιστότοπο (εφεξής «www.aida.com.gr»), προκειμένου να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Οι όροι χρήσης όπως θα εξειδικευτούν παρακάτω, σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου αλλά και την Πολιτική για την χρήση των Cookies της ιστοσελίδας, ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα www.aida.com.gr. Επίσης μπορεί ν αφορούν και άλλες ιστοσελίδες που έχει δημιουργήσει ή θα δημιουργήσει στο μέλλον η ομάδα μας, για την καλύτερη λειτουργία προγραμμάτων και δράσεων.

Συνιστούν όμως ταυτόχρονα και συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και του ιστότοπου. Η αποδοχή των όρων χρήσης λογίζεται γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στην ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της σ’ αυτή, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Φυσικά εάν κάπου χρειαστούμε την ρητή συναίνεση σας για επεξεργασία που θα λαμβάνει χώρα στην ιστοσελίδα, θα σας ενημερώσουμε ρητά και θα ζητήσουμε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και να αναστέλλει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας ή του συνόλου του. Υπάρχει περίπτωση να τροποποιήσουμε ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα φροντίσουμε όμως να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές αυτές με ειδικά banner. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

Βασική φιλοσοφία μας αποτελεί ο σεβασμός του ατόμου, ως φορέα προσωπικών δεδομένων. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε, έχει να κάνει με σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς για τους οποίους μας εμπιστευτήκατε αυτά. Αν χρειαστεί, θα εξειδικεύσουμε την ενημέρωση μας προς εσάς, με κείμενα τα οποία ανά τομέα θα αποτυπώνουν τις προθέσεις μας.

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.aida.com.gr

1.Βασικοί Κανόνες

1.1 Η πλοήγηση στον ιστότοπο γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies αυτού, την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, απαγορευμένης ρητά της υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

1.2 Ρητά απαγορεύεται:

Α. Η με οποιαδήποτε τρόπο δημοσίευση ή αποστολή με προσωπικό μήνυμα πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, με περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.

Β. Η με οποιοδήποτε τρόπο αποστολή πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, που εμπεριέχουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και Software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου

ακόμη και η προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω του Ιστότοπου υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Η χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, Spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο.

1.3 Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τον Ιστότοπο (Web harvesting).

2. Περιορισμός Ευθύνης

2.1 Με την είσοδο σας στον παρόντα Ιστότοπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ο ιστότοπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί από την πλοήγηση στον παρόντα Ιστότοπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων κλπ. από τον παρόντα Ιστότοπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (Software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.


2.2 Η www.aida.com.gr δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή / και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.
Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της www.aida.com.gr πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της www.aida.com.gr.


2.3 Δήλωση αποκλεισμού παροχής συμβουλών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας
Η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές προς οιονδήποτε χρήστη αυτής και σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σχέση συμβούλου-εντολέα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύμβαση ή άλλη συμφωνία οποιουδήποτε είδους μεταξύ της www.aida.com.gr, των συντακτών του ή οποιουδήποτε σχετικού προσώπου ή φορέα και οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Σχέση εντολέα – συμβούλου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο. Δεσμευτικές υπηρεσίες παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.


2.4 Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εγγράφων, κειμένων, ονομασιών, λογότυπο AIDA, ονόματος χώρου (domain name), λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησίας της www.aida.com.gr, από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της www.aida.com.gr. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της www.aida.com.gr ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του ιστότοπου σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά για προσωπική – ιδιωτική χρήση, χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, υπό την προϋπόθεση, ότι με την ενέργεια αυτή δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της www.aida.com.gr ή τρίτων.


2.5 Σύνδεσμοι (Links) από και προς άλλους Ιστότοπους
Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Η www.aida.com.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+). Η www.aida.com.grδεν εγγυάται ούτε δύναται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστότοπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη

του ίδιου του χρήστη.

3. Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας του ιστότοπου. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολικής ή μερικής, στον ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού. Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη. Η www.aida.com.grθα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή για τον εντοπισμό του παραβάτη. Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε την www.aida.com.grκαι κάθε συνεργάτη αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια την www.aida.com.grή/και στους συνεργάτες της, εξαιτίας της παράνομης χρήσης του ιστότοπου.

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Πάγια επιδίωξη μας είναι οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στη περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο, τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

5. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aida.com.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ www.aida.com.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η www.aida.com.gr, (εφεξής αναφερόμενη και ως Ομάδα ή Υπεύθυνος επεξεργασίας)  είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας  και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός 679/2016 GDPR / Ελληνικός Νόμος 4624/2019). Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Η Ομάδα μας συλλέγει ακόμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών (δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες).

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η www.aida.com.gr έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος. Γενικά, ο σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες.   Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε. 

Ο σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες.

1. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων 

1.1 Ποια δεδομένα συλλέγουμε

1.1.1 Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε. Αυτό συμβαίνει (για παράδειγμα), εάν επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικά μηνύματα ή αν εγγραφείτε ως στο σχετικό πεδίο του newsletter στην ιστοσελίδα μας.

1.1.2 Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην Ομάδα, εξαιτίας κάποιας δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο μας (π.χ. διοργάνωση συνεδρίου). Εάν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε, τότε αφενός θα σας ενημερώσουμε σχετικά, ή θα σας δώσουμε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή τους. Πάντως σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία μας θα είναι σχετική με τον λόγο για τον οποίο μας έχετε εμπιστευτεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

1.1.3 Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω των επίσημων σελίδων μας στα social media, τότε είναι πιθανό, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να προχωρήσουμε στη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα αυτά, οι οποίες θα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας (facebook,Instagram κλπ). 

1.1.4 Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας, συναινείτε επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

1.1.5 Εάν μας στείλετε το βιογραφικό σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας ή και σε άλλες εταιρίες που κατά καιρούς απευθύνονται σε εμάς για την εξεύρεση προσωπικού, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε προκειμένου να δούμε αν ανταποκρίνεστε στις υπάρχουσες ευκαιρίες εργασίας. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό κεφάλαιο για τα βιογραφικά σημειώματα (Κεφάλαιο 9).

1.1.6 Σε περιπτώσεις όπου έχετε εγγραφεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουμε, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε προσωρινά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρείχατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δηλ. με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρείχατε στο πλαίσιο της εγγραφής σας για να επιβεβαιώσετε το αίτημα εγγραφής).

1.1.7 Η Ομάδα εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση την τακτική του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα.

1.2 Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

1.2.1 Η Ομάδα γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρώσει με επαγγελματισμό και διακριτικότητα τα έργα που αναλαμβάνει.  Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.  

1.2.2 Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Επίσης απαιτείται να σας γνωστοποιήσουμε (αν χρειαστεί) τους λόγους αυτούς επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας: 

Α. Εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.

Β. Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου.

Γ. Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση   μίας  σύννομης δραστηριότητας  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.

Δ. Η συναίνεση σας: ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την εταιρία στο info@aida.com.gr

1.3 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – Ανήλικοι

1.3.1 Η Ομάδα περιστασιακά είναι δυνατό να συλλέξει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα. Αυτό θα συμβεί είτε όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα είτε όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα.

1.3.2 Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου,  την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή ή το ποινικό του μητρώο.

1.3.3 Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την διακριτική σας ευχέρεια όταν  παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα. Φυσικά – εάν αυτό απαιτηθεί – θα ζητήσουμε τη ρητή σας συναίνεση για την χρήση από την Ομάδα αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους επιχειρηματικούς  σκοπούς της.

1.3.4 Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την Ομάδα είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@aida.com.gr.

1.3.5 Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από ανήλικους κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς την συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση η www.aida.com.gr διαγράφει κάθε προσωπικό δεδομένο ανηλίκου κάτω των 13 ετών. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας σας και να εφαρμόσουμε ηλικιακούς περιορισμούς. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας τέκνου νεότερου των 13 ετών και ανησυχείτε πως το τέκνο σας μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aida.com.gr

2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

2.1. Μεταφορά (Προώθηση) σε τρίτα  μέρη

2.1.1 Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα.  Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

2.1.2 Αυτό συμπεριλαμβάνει:

Α. Τους εργαζόμενους, συνεργάτες, με σταθερή ή περιστασιακή σχέση εργασίας ή συνεργασίας. Στην εταιρία εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και όχι μόνο αυτών από το προσωπικό μας. Παράλληλα κάθε εργαζόμενος μας έχει υπογράψει σχετικές ρήτρες (κείμενα) εμπιστευτικότητας και εν γένει προστασίας και διαφύλαξης της ιδιωτικότητας σας και των δεδομένων που έχετε εμπιστευτεί στην εταιρία.

Β. Τους παρόχους υπηρεσιών μας: Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους συνεργάτες,  παρόχους υπηρεσιών ή με  οργανισμούς  που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας για συγκεκριμένους σκοπούς, ίδιους με αυτούς για τους οποίους ελήφθησαν. Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα  επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ορθά.

Γ. Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου  απαιτείται  ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή με τους κανόνες ή με τις εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.

Δ. Έλεγχοι: Γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να  απαιτούνται  για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και  την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.

Ε. Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς (marketing). Εάν στο μέλλον αναπτύξουμε τέτοια δραστηριότητα, τότε θα σας ζητήσουμε εκ νέου συναίνεση.

3. Δικαιώματα

Ο Χρήστης-Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά του Δεδομένα, που δεν είναι απόλυτα αλλά εντάσσονται στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓΚΠΔ):

3.1 Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Με αίτημα σας, θα παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

3.2 Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η www.aida.com.gr. Μόλις ενημερωθούμε, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή ή ατελή Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν. Αντιλαμβάνεσθε ότι ίσως χρειαστούμε κάποια επιβεβαίωση για να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα στοιχεία.

3.3 Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Με αίτημα του Χρήστη, θα διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε γι’ αυτόν. Όμως, κάποια θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο αποθήκευσης-διατήρησης, όταν υποχρεούμαστε εκ του νόμου να το πράξουμε ή όταν αυτά είναι αναγκαία πχ για το έννομο συμφέρον μας. Θα σας ενημερώσουμε όμως για τις ενέργειες αυτές.

3.4 Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας των δεδομένων. Μπορείτε οποτεδήποτε να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων στο μέλλον. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα παύσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του, εφόσον δε συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους.

3.5 Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.).

3.6 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η www.aida.com.gr δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3.7 Δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε (εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα: www.dpa.gr) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή σε οποιαδήποτε εθνική Αρχή, ανάμεσα στις εθνικές Αρχές των από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας.

3.8 Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας η www.aid.com.gr παρέχει στο Χρήστη-Υποκείμενο των Δεδομένων πληροφορίες για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ).

4. Ασφάλεια Δεδομένων, Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, Αποθήκευση, Χρόνος Τήρησης και Ακεραιότητα των Δεδομένων

4.1 Εφαρμόζουμε εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες  προκειμένου να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη  απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

4.2 Σε περίπτωση  απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε σχέδιο  αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης  αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί  το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις  υποχρεώσεις μας από τον νόμο. 

4.3 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

4.4 Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή  προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή  την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου  ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο.

5. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους της εταιρίας

Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν σας ότι ο www.aida.com.gr μπορεί να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που τηρούνται από άλλες εταιρίες μέλη μας και που διέπονται από άλλες δηλώσεις απορρήτου το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.

Με την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της www.aida.com.gr και με την περιήγηση σας σε άλλη ιστοσελίδα μας, ενώ παραμένετε συνδεδεμένοι, συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με  τη δήλωση απορρήτου της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. 

6. Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών 

Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, κατά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εργοδότες, επιχειρήσεις με πελάτες φυσικά πρόσωπα και στον δημόσιο τομέα. Παρέχουμε υπηρεσίες διαφόρων τύπων και ο ρόλος της ενδέχεται να μην είναι πάντα ευκρινής για τα άτομα που είναι υποκείμενα των δεδομένων. Ωστόσο η Ομάδα μας συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και τις εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. 

7. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η www.aida.com.gr  μπορεί να  τροποποιεί  περιοδικά την παρούσα Δήλωση, ώστε αυτή να απεικονίζει τις πρόσφατες πρακτικές απορρήτου μας. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην αρχή αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερώνεστε για τον  τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

8.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@aida.com.gr

8.2 Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

9. Βιογραφικά Σημειώματα

9.1 Όταν δημοσιεύουμε μία αγγελία για εργασία, στον ιστότοπο μας είτε σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή και αλλού θα το πράξουμε για να εντοπίσουμε: α) κάποιον εργαζόμενο για εμάς ή β) για λογαριασμό τρίτου συνεργάτη ή πελάτη μας.

9.2 Στην περίπτωση αυτή – με την ιδιότητά του “Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων”, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 και του Ν.4624/2019 – οφείλουμε να ενημερώσουμε το φυσικό πρόσωπο-ενδιαφερόμενο/η προς πρόσληψη ή σύναψη συνεργασίας κλπ (“Υποκείμενο των Δεδομένων”) σχετικά με τις επεξεργασίες αυτές.

9.3 Με την αποστολή σε εμάς του βιογραφικού σας σημειώματος (με αποστολή mail, ή με έγχαρτο αρχείο ή ακόμη και με τη μορφή συνέντευξης και ερωταπαντήσεων), εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διατηρούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα (ονομ/μο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας, email, σπουδές, προϋπηρεσία, γνώση ξένης γλώσσας, στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα και άδεια οδήγησης), που αναφέρονται στην αίτηση για θέση εργασίας, που συμπληρώνετε, ή το βιογραφικό σημείωμα, που καταθέτετε ή υποβάλλετε, καθώς και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (όπως πχ φωτογραφίες).

9.4 Τα προσωπικά δεδομένα αυτά ο/η ενδιαφερόμενος/η προς πρόσληψη, σύναψη συνεργασίας κλπ αυτοβούλως θέτει στη διάθεση του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», αφού τα καταθέτει αυτοπρόσωπα ή τα υποβάλλει-αποστέλλει ηλεκτρονικά σε αυτόν.

9.5 Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν μας τα προσφέρουν οικειοθελώς οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης ή του βιογραφικού ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα.

9.6 Επίσης, όταν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή υποβάλλετε το βιογραφικό σας σε εμάς μεν αλλά για εργασία σε εταιρία τρίτου συνεργάτη (“Συνεργάτης”), πρέπει να γνωρίζετε ότι ο “Συνεργάτης” μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορεί, επίσης, να συλλέξει δεδομένα από εμάς, σε ό,τι αφορά στην πρόοδο της αίτησής σας. Οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας από το “Συνεργάτη” θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Προστασίας του ιδίου.

9.7 Για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της ενδιαφερόμενου/ης εκ της αίτησης για θέση εργασίας και/ή του υποβαλλόμενου βιογραφικού σημειώματος και των συνοδευτικών εγγράφων, εμείς ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα (πχ υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας). Έχουμε, επίσης, θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων.

9.8 Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκ της αιτήσεως για θέση εργασίας ή εκ του βιογραφικού σημειώματος έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». Αποδέκτες δυνατόν να είναι και οι Εκτελούντες (4 περ.9 ΓΚΠΔ) και οι εργαζόμενοι (4 περ.9 εν συνδ. με 4 περ.10 ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά σας δεδομένα τα αποθηκεύουμε στα δικά μας συστήματα. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε με αυτήν την αποθήκευση ή την επεξεργασία.

9.9 Με τη συμπλήρωση της αίτησης και την κατάθεση ή υποβολή του βιογραφικού σημειώματός σας, σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα διατήρησης (από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για πιθανή μελλοντική συνεργασία) της αίτησης, του βιογραφικού και των συνοδευτικών εγγράφων θα διατηρηθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, μετά την ημερομηνία της υποβολής. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν θα προτιμηθεί κάποιος/α για θέση εργασίας, εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και σε μελλοντικές προσφορές εργασίας. Όπως και να καταλήξει η υπόθεση στο μέλλον, εάν προκύψει θέση εργασίας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ρωτήσουμε εάν ενδιαφέρεστε εκ νέου. Εάν δεν επιθυμείτε την περεταίρω διατήρηση του βιογραφικού σας σημειώματος, τότε με ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή. Επίσης εάν έχουν αλλάξει κάποια από τα στοιχεία του βιογραφικού που ήδη έχουμε, τότε θα επικαιροποιήσουμε το αρχείο και θα καταστρέψουμε το προηγούμενο.

9.10 Αν μας το ζητήσετε, οι αιτήσεις, τα υποβληθέντα βιογραφικά και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» νομίμως δικαιούμαστε ή υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε. Αυτό το τελευταίο συμβαίνει ειδικότερα στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η προς πρόσληψη ή συνεργασία κλπ τελικά προσληφθεί από ή συνεργαστεί με τον “Υπεύθυνο Επεξεργασίας”, οπότε η αίτησή του, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (δικαιολογητικά, φωτογραφίες κλπ) θα διατηρούνται για όσο διάστημα η, με οποιαδήποτε νομική μορφή συνεργασία, θα είναι ενεργής. Επίσης, και όσα επιπλέον στοιχεία ζητηθούν και είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της ασφαλιστικής-φορολογικής νομοθεσίας, αυτά θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για σκοπούς που σχετίζονται ευθέως με την συνεργασία του/της ενδιαφερόμενου/ης. Μόλις λυθεί ή λήξει η σύμβαση εργασίας ή η περίοδος συνεργασίας κλπ, αυτά θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η νομοθεσία και για το μέγιστο χρονικό διάστημα της παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και στη συνέχεια θα καταστραφούν/διαγραφούν με ασφαλή τρόπο.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, ισχύουν όλα όσα αναφέρονται συνολικά στην παρούσα Πολιτική.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2023